Co nowego

Zachęcamy do obserwowania Chlorofilu na Bloglovin.

Skąd ten zastój? Matura - i wszystko jasne. Misako i lumaris rozpaczają, ale nie możemy powiedzieć, kiedy coś się tu pojawi.

sobota, 14 kwietnia 2012

Jaki typ inteligencji posiadasz?


Tyle się mówi o inteligencji ludzkiej bądź jej braku. Jednak z pewnością nie wszyscy są inteligentni w ten sam sposób. Jednym z łatwością przychodzi rozwiązywanie zadań matematycznych, inni świetnie radzą sobie w relacjach z ludźmi. Od czego to zależy?

Otóż pewien pan – Howard Gardner – odkrył, że istnieje kilka rodzajów inteligencji i opisał je w książce „Struktury umysłu”.
 Co ciekawe, mimo tego odkrycia współczesny system nauczania w szkołach i poza nimi odwołuje się jedynie do niektórych. Działa to negatywne na efektywność uczenia i uniemożliwia wykorzystanie w pełni własnego potencjału.
Teraz omówię każdy z rodzajów inteligencji oraz najlepsze sposoby uczenia się osób posiadających niektóre z typów.

Inteligencja matematyczna i racjonalna
To inteligencja porządku. Jeśli posługujesz się tym typem, masz z pewnością łatwość posługiwania się liczbami. Jednak ten typ inteligencji to nie tylko posługiwanie się liczbami – to inteligencja logiki i rozumowania. Jest najlepiej rozwinięta u ekonomistów, naukowców, inżynierów, prawników i księgowych.

Sposoby uczenia osób posiadających ten rodzaj inteligencji
Jeśli posługujesz się inteligencją matematyczną, to uczysz się łatwo, kiedy wiedza podawana jest Tobie w formie racjonalnej i logicznej. Im więcej liczb, symboli i prezentacji graficznych – tym lepiej zrozumiesz materiał.


Inteligencja wizualna i przestrzenna
To zdolność manipulowania światem przestrzeni i wyobrażania go sobie, umiejętność malowania, rysowania, robienia artystycznych fotografii, rzeźbienia lub wyobrażania sobie trójwymiarowych kształtów. Jest doskonale rozwinięta u nawigatorów i oczywiście artystów.


Sposoby uczenia osób posiadających ten rodzaj inteligencji
Jeśli posługujesz się tym rodzajem inteligencji, żeby zrozumieć pewne rzeczy, musisz je najpierw zobaczyć lub je sobie wyobrazić. Możesz mieć trudności w zrozumieniu materiału wyłącznie ze słuchu. Natomiast możliwe, że jeśli zobaczysz to w postaci zapisu, rysunku lub wizualizacji, doznasz olśnienia.


Teraz typ, którego ja zdecydowanie nie posiadam. Natura poskąpiła mi zdolności w tym zakresie…
Inteligencja muzyczna i rytmiczna:
Umiejętność układania piosenek, śpiewania, gry na instrumencie, pisania wierszy, a także stosowania rymu i rytmu. Szczególnie rozwinięta u kompozytorów, dyrygentów, muzyków.
Sposoby uczenia osób posiadających ten rodzaj inteligencji
Kiedy dysponujesz tym rodzajem inteligencji najlepiej uczyć się poprzez zastosowanie rymów, rytmu. Właśnie w taki sposób aktorzy uczą się tekstu – zapamiętują zgodnie z rytmem własnych kroków. Będzie Ci w tym przypadku łatwiej, jeśli w wyobraźni bawisz się rytmem słów, tworząc formy wierszowane z pewnych pojęć lub zapamiętując numery telefonów czy też nazwiska.

Inteligencja kinestetyczna:
To inteligencja ruchu i koordynacji. Osoby posiadające ten rodzaj inteligencji mają zdolności manualne oraz umiejętności sportowe. Jest ona dobrze wykształcona u gimnastyków, tancerzy, rzemieślników i sportowców, ale także chirurgów.
      
Sposoby uczenia osób posiadających ten rodzaj inteligencji
Jeśli najłatwiej Ci jest uczyć się używając własnego ciała, ruszając się, dotykając i bawiąc się to najprawdopodobniej jesteś kinestetykiem. Nie musisz jednak poruszać ciałem, chodzi także o to, żeby snuć wiele wyobrażeń. W trakcie zapamiętywania, uczenia się wiele korzyści odniesiesz z wizualizacji.

Inteligencja językowa
To umiejętność czytania, pisania i porozumiewania się za pomocą słów, doskonale rozwinięta u pisarzy, poetów i mówców. 


Inteligencja interpersonalna (społeczna)
To umiejętność nawiązywania kontaktów rozwinięta u sprzedawców, nauczycieli i przywódców.

Inteligencja intrapersonalna (refleksyjna)
To umiejętność skupienia uwagi na swoich uczuciach, umiejętność wyciągania wniosków z przeżytych doświadczeń i umiejętność planowania. Ten rodzaj zdolności wiąże się u niektórych ludzi z wielką intuicją.

Inteligencja przyrodnicza
To umiejętność rozumienia praw natury i postępowania zgodnie z nimi Jest dobrze rozwinięta u biologów, rolników i osób działających na rzecz ochrony przyrody.
     

To zdecydowanie mój faworyt. Wmawiam sobie właśnie, że mam taki typ inteligencji :).

Teraz małe podsumowanie
Każdy z nas został obdarzony innym rodzajem inteligencji (a może nawet kilkoma), najważniejsze jest to, aby je poznać i umieć wykorzystać swój potencjał. Jeśli chodzi o samo uczenie, bardzo ważne jest, by informacje docierały do nas wieloma „kanałami”. Każdy z nas uczy się lepiej, kiedy informacja dociera do nas nie tylko poprzez tekst, ale także wtedy, kiedy słyszymy, możemy zobaczyć za pomocą obrazu, a także dotknąć. Polecam więc uczenie się na różne sposoby, angażując większość zmysłów.

A teraz pytanie: jak sądzicie, jakie macie typy inteligencji?

1 komentarz:

  1. Ja chyba mam typ wizualny i przestrzenny oraz kinestetyczny :) Bardzo ciekawy artykuł.

    OdpowiedzUsuń